تبلیغات
بی نشونه ها - فدایی زیاد است

بی نشونه ها

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان
جعبه حدیث


بیگانگان، آهسته برانید ...

خطرمرگ !!!

این كشور پراز فدایی ایست !
نوشته شده در یکشنبه 4 فروردین 1392 توسط بی نشون
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Nasr19