تبلیغات
بی نشونه ها - حاجی ابوترابی...

بی نشونه ها

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان
جعبه حدیث

موضوع: مطالب جالب در مورد شهدا -
از صلیب سرخ اومده بودند اردوگاه ..
مامور از یکی پرسید : شما را شکنجه می کنند ؟
طرف نگاهی به سید انداخت .
مامور نگاهی به سید کرد گفت شما ارشد اردوگاه هستید ؟
شما را شکنجه می کنند ؟
سید جوابی نداد
دوباره پرسید
سید بازهم جوابی نداد
گفت پس معلوم است شما را شکنجه نمی کنند
فرمانده اردوگاه سید را به اتاقش برد پرسید چرا نگفتی که شما را شکنجه می کنیم سید جواب داد :
ما خودمون دوتا مسلمونیم مشکلمون را حل می کنیم ولی اون کافر و دوتا مسلمون مشکلشون را به یه کافر نمی گویند
فرمانده کلاهش را به زمین زد و گفت من نوکر شما هستم ....

برچسب ها: حاجی ابوترابی،

نوشته شده در یکشنبه 10 شهریور 1392 توسط شهید گمنام
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Nasr19